مبدل برق خودرو

 

دارای ۲ فیش خروجی برق با ولتاژ مخصوص برای روشن نمودن مبدل و روشن کردن کارتخوان بطور همزمان

قابل استفاده با فندکی تمامی خودروها

اتصال تا ۱ دستگاه کارتخوان به طور مستقیم

قیمت:   30،۰۰۰ تومان

car pos